Essenticon AS bytter navn til SafeUse AS

Etter å ha vært kjent som Essenticon AS bytter selskapet nå navn til SafeUse AS. Det er det samme navnet som stoffkartotekløsningen til selskapet som mange kjenner fra før.

Selskapet ønsker en tydeligere identitet. Vi er i utvikling og fornyer oss på mange områder. Det er viktig at selskapets identitet gjenspeiles gjennom navnet vårt. Ordene “Safe” og “Use” gir mange positive og riktige assosiasjoner rundt en god HMS hverdag. Derfor var det et naturlig og riktig valg å bytte navn til SafeUse, sier daglig leder i selskapet Thomas Meinich Andreassen.

 

SafeUse har base i Sandefjord og har historie tilbake over 20 år som leverandør innen kjemikaliedokumentasjon. Nå lanserer selskapet nye nettsider, ny APP og ny identitet.

Selskap i vekst

Mange selskaper i Norge har valgt å bytte til stoffkartotek fra SafeUse i 2016 og 2017. God brukervennlighet og enkel tilgang til kjemikaliedokumentasjonen er noen argumenter fra kunder. Selskapet hadde en abonnements- og omsetningsvekst på over 50% i 2017. I 2018 forventer selskapet en ytterligere vekst. Spesielt ønsker selskapet å gi mindre selskaper gode og prisgunstig løsninger. Disse kan nå kjøpes direkte fra selskapets nye nettbutikk.

Fra 3. april flytter selskapet inn i nye lokaler på Fokserød i Sandefjord. Nok et steg i en vekstfase for selskapet som mot slutten av 2018 forventer å ha nærmere 20 ansatte.

1. januar 2018 ble det slutt på krav om å ha stoffkartotek på papir!

Vi noterer med glede at myndighetene endelig har endret på kravet om å ha stoffkartoteket på papir. Det har vært dyrt og ressurskrevende for virksomheter i Norge å etterleve dette kravet. Fra 1. januar 2018 ble det enklere å drive lovlig.

Krav om å ha en papirkopi av alle sikkerhetsdatabladene som er i bruk i en virksomhet har virkelig vært en gammeldags måte å operere på og skulle vært endret for mange år siden. Vi har erfart at mange bedrifter har vært frustrert over dette kravet. De kan nå puste lettet ut og heller ta kontakt med oss for en god elektronisk løsning og vår nye app sier daglig leder i SafeUse AS, Thomas Meinich Andreassen.

Det har vært mange utfordringer med det gamle kravet. En av de største har vært å holde permer oppdatert med kopi av siste versjon av et sikkerhetsdatabladet. Dagens løsning i SafeUse håndterer dette på en god måte slik at virksomheten ikke trenger å bruke tid på dette. Nå kan en enkelt ta i bruk løsningen på forskjellige lokasjoner, enten via PC eller mobil APP som enkelt gir sluttbruker tilgang til mapper og dokumentasjon direkte på sin egen mobil.

Hvorfor trenger vi et stoffkartotek?

Et stoffkartoteket er ditt selskaps elektroniske arkiv med sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i din bedrift. Et sikkerhetsdatablad er et dokument som skal følge alle kjemikalier.

Det beskriver innholdet og ingredienser, hvor farlig produktet er, hva kreves av verneutstyr – det er totalt 16 avsnitt med påkrevd informasjon.

Stoffkartoteket skal også inneholde informasjonsblad for andre helseskadelige stoffer, samt helsefarlig biologisk materiale. Virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette et stoffkartotek.

Ofte inneholder også et stoffkartotek verktøy til å utføre andre arbeidsoppgaver. Det være seg risikovurderinger, eksponeringsregistreringer, miljøregnskap, historisk database, mulighet for å skrive ut etiketter m.m.