Kom i gang med stoffkartotek på arbeidsplassen

Hos SafeUse AS er vi av den oppfatningen at god kjemikalie kontroll er et konkurransefortrinn. Dere vil redusere kostnader ved å jobbe effektivt med gode verktøy, drive lovlig i EU og starte opp i nye markeder samt forbedre rykte til virksomheten både internt og eksternt.

Frem til 1. juli har vi 30% rabatt på oppstart for modulen inntil 200 sikkerhetsdatablader. Mange mindre selskaper har gjerne ikke mer enn 50 – 150 kjemikalier i bruk forteller markedssjef i SafeUse AS, Andre Jensen. Ofte er våre minste moduler mer enn nok for å komme i gang.

Her kan du bestille et stoffkartotek.

Arbeidsgiver og arbeidstagers ansvar rundt tilgang til stoffkartotek og opplæring

Arbeidsgiver er pliktig å ha et stoffkartoteket lett tilgjengelig slik at arbeidstakere eller andre berørte til enhver tid har tilgang til informasjonen om de farlige kjemikalene de er i befatning med. Sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for kjemikalier skal være lett tilgjengelig ved de aktuelle arbeidsplassene der de brukes, og der arbeidstakerne (kan) utsetter for kjemikalier.

Arbeidsgiver må sørge for at alle arbeidstakerne vet hvordan de får tilgang til stoffkartoteket og hvordan de skal bruke det. Arbeidsgivere har også et overordnet ansvar for at kunnskapen og informasjonsbladene for alle stoffer og kjemikaliene som er i bruk i virksomheten blir innhentet.

For arbeidstakere som arbeider med kjemikalier ligger ansvaret om å gjøre seg kjent med stoffkartoteket slik at de vet hvordan de raskt kan finne de opplysningene de trenger. I tillegg må de følge interne rutiner og si fra dersom han/hun oppdager at stoffkartoteket ikke er oppdatert, eller om informasjon mangler.

For at informasjonen i stoffkartoteket skal (kunne) brukes og forstås, må berørte arbeidstakere gis opplæring i stoffkartotekets hensikt, innhold og betydning. Opplæringen skal sikre at arbeidstakerne som arbeider med kjemikalier blir i stand til å finne de opplysninger de trenger i stoffkartoteket, kjenner og forstår innholdet i det enkelt sikkerhetsdatablad og/eller informasjonsblad, og bruker opplysningene (særlig informasjon om tiltak)

Verneombudet skal ha tilgang til all informasjonen i (hele) stoffkartoteket, og det samme bør bedriftshelsetjenesten ha for å kunne bistå i arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten. Elever og studenter som kommer i kontakt med farlige kjemikalier og biologisk materiale i undervisning, skal ha tilgang til skolens stoffkartotek.