1. januar 2018 ble det slutt på krav om å ha stoffkartotek på papir!

Vi noterer med glede at myndighetene endelig har endret på kravet om å ha stoffkartoteket på papir. Det har vært dyrt og ressurskrevende for virksomheter i Norge å etterleve dette kravet. Fra 1. januar 2018 ble det enklere å drive lovlig.

Krav om å ha en papirkopi av alle sikkerhetsdatabladene som er i bruk i en virksomhet har virkelig vært en gammeldags måte å operere på og skulle vært endret for mange år siden. Vi har erfart at mange bedrifter har vært frustrert over dette kravet. De kan nå puste lettet ut og heller ta kontakt med oss for en god elektronisk løsning og vår nye app sier daglig leder i SafeUse AS, Thomas Meinich Andreassen.

Det har vært mange utfordringer med det gamle kravet. En av de største har vært å holde permer oppdatert med kopi av siste versjon av et sikkerhetsdatabladet. Dagens løsning i SafeUse håndterer dette på en god måte slik at virksomheten ikke trenger å bruke tid på dette. Nå kan en enkelt ta i bruk løsningen på forskjellige lokasjoner, enten via PC eller mobil APP som enkelt gir sluttbruker tilgang til mapper og dokumentasjon direkte på sin egen mobil.

Hvorfor trenger vi et stoffkartotek?

Et stoffkartoteket er ditt selskaps elektroniske arkiv med sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i din bedrift. Et sikkerhetsdatablad er et dokument som skal følge alle kjemikalier.

Det beskriver innholdet og ingredienser, hvor farlig produktet er, hva kreves av verneutstyr – det er totalt 16 avsnitt med påkrevd informasjon.

Stoffkartoteket skal også inneholde informasjonsblad for andre helseskadelige stoffer, samt helsefarlig biologisk materiale. Virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette et stoffkartotek.

Ofte inneholder også et stoffkartotek verktøy til å utføre andre arbeidsoppgaver. Det være seg risikovurderinger, eksponeringsregistreringer, miljøregnskap, historisk database, mulighet for å skrive ut etiketter m.m.