Liquid Lava Putty Slim Glitter, Thinking Putty Neon Flash, Gummy Slime, Squishy Fluffy Putty

Vi er imponert over kreative produktnavn hos slim og putty produsentene.

I en hektisk hverdag syns vi det er viktig å kunne fokusere på saker hvor vi trer litt ut av vår daglige komfort sone. I bloggen vår har vi tidligere skrevet om leketøy for barn og innhold av helseskadelige stoffer. I den senere tid har det vært mye fokus på fargerike, morsomme, slimete og klebrige produkter. Vi tror nok de fleste småbarnsforeldre har et forhold til dette. I en artikkel publisert av Miljødirektoratet 10.10.2018 refereres det til en kontroll av disse produktene. Der ble det funnet ulovlig høye verdier av helseskadelige stoffer.

Kontrollen omfattet testing av 14 slim og putty produkter som ble kjøpt i norske butikker og nettbutikker. Resultatene fra testingen viste at 6 av 14 produkter var ulovlige. De produktene som ble stanset lekket ut tre ganger så høye verdier av det kjemiske grunnstoffet bor enn det som er tillatt. Bor er et kjemisk stoff som er regulert i leketøyforskriften.

Hvordan kan vi som forbruker beskytte oss for farlige kjemiske stoffer? Ikke minst hvordan beskytte barn mot farlige leketøy? Vi er til en stor grad prisgitt butikkene og importørene. De må sørge for å ha gode rutiner på kontroll av produktene de omsetter. Er de sikre for barn? Overholdes leketøyforskriften? I Norge er vi heldig hvor vi har et myndighetsorgan som aktivt er ute å sjekker produkter for barn og voksne. Da får vi luket bort de som ikke har gjort jobben sin!

Dette har bekymret meg i lang tid, og jeg kjøper ikke slim til barna mine. Men de kommer hjem med slim de har fått av venner, og jeg tror det er mange foreldre som ikke tenker over at det kan være farlige kjemikalier i ting man kjøper i lekebutikken. Det sier småbarnsmor, kjemiker og ansatt i SafeUse, Anita Åsebø Murel.

Hva er bor?

Bor er et grunnstoff. Det har vært kjent i flere tusen år. I oldtidens Egypt ble borforbindelser brukt i mumifiseringsprosessen. Ulike forbindelser av bor brukes for eksempel i glassfiber, flatskjermer, solceller, og som buffer i øyedråper. Rent bor er et viktig stoff i halvledere. Bor brukes som tilsetningsstoff i rakettdrivstoff. Det brukes i fyrverkeri og gir en grønn farge. Mer om grunnstoffet bor finner du blant annet her.

Som vi har sagt tidligere. Er du usikker, putt nesa di oppi, lukter det vondt? Da er sannsynligheten stor for at dette produktet inneholder et eller flere farlige kjemikalier. Kanskje et raskt søk på nettet kan gi deg ytterligere svar.

Forbudte Ftalter og DEHP i småbarnsprodukter.

Ansvarlig pappa, ikke alltid like populær!

I slutten av november 2017 satte jeg og min kone sammen en julekalender til våre barn. Vi bestemte oss for å gjøre det selv med innkjøpte små gaver. Må innrømme at Ebay og andre nettbutikker gjorde jobben ganske effektiv i tid og kostnad. Joda dette ble bra… 4. desember – sprettballene med Disney tema ble åpnet i luke nummer fire. Populært! Joda nok en liten vinner var gjemt bak den luken og vi var en dag nærmere Julaften.

Putt nesa oppi

Som ansvarlig pappa til tre barn og som leder i et selskap hvor hverdagen dreier seg om kjemikalier og god HMS så følger jeg gjerne ekstra med på hva barna putter i munnen. Eller skal jeg si  – jeg putter nesa oppi det. Mye kan sies om kjøp av produkter som kommer direkte fra Kina uten momsplikt – vær oppmerksom på ftalter og DEHP! Hva sier du? Jo putt nesa di bort til produktet eller oppi emballasjen – lukter det lite = varen er okay. Lukter det sterke kjemikalier = kast den! Du kan selv raskt avdekke om dette er et bra eller dårlig produkt. Sjansen er stor at du lukter ftalter som er forbudt i leketøy og småbarnsprodukter.

Så det var det vi gjorde…. ballene i luke fire gikk i søppla. Noen tårer ble det også! Vår erfaring – vurder hvilke produkter vi handler på nettet.

Hva er ftalter og DEHP?

Ftalater brukes hovedsakelig som mykner i plastprodukter, særlig i PVC. DEHP er på prioritetslisten som omfatter ca. 30 stoffer og stoffgrupper som det er særlig fokus på å redusere bruken av. Mange av disse produktene har reproduksjonsskadelige og/eller miljøskadelig effekter. De kan lekke ut til omgivelsene mens de er i bruk eller etter at de er kastet. Heldigvis har bruken av DEHP gått ned i Europa, men de brukes fortsatt mye utenfor.

Ftalater brytes forholdsvis lett ned i vann, men brytes saktere ned i sedimenter og jord. Ftalater hoper seg i varierende grad opp i organismer, noe som påvirkes av organismenes evne til å bryte ned stoffene.

Det er mange år siden EU begynte arbeidet med å klassifisere ftalater for helse- og miljøfare. Noen av de første som ble klassifisert var DEHP, BBP og DBP.

Leketøy og småbarnsprodukter som inneholder DEHP, DBP eller BBP er forbudt gjennom REACH vedlegg XVII, post 51.

Vær oppmerksom og hold pusten!

Den første sprayboksen eller aerosolbeholder, som det heter på fagspråket, ble patentert allerede i 1927. Og det av den norske ingeniøren Erik Rotheim. Flasken ble også patentert i USA og senere solgt for billige 100.000 til et amerikansk selskap.

I dag bruker vi sprayflasker hjemme og på jobben, enten til vindusvasken eller WD-40 aka «verktøykasse på boks». Det er enkle produkter å bruke som ofte gir gode resultater.

Helsefarlig innhold

Norge har en egen forskrift fra 1996 om aerosolbeholdere. Formålet er å sikre at aerosolbeholdere konstrueres, produseres, fylles, kontrolleres og merkes på en forsvarlig måte. Slik forbygges skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Men hjelper det å ha egne forskrifter?

En artikkel fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at nye sprayflaskedyser brukt til profesjonell rengjøring kan redusere renholderes eksponering for farlige stoffer med mer enn 90 prosent. Dette kan ha betydning for mer enn 55.000 ansatte i renholdsbransjen. Bra, her kan teknologien hjelpe med å redusere eksponeringen.

Rapporten sier videre at det har vært en eksplosiv økning i bruk av spraybaserte rengjøringsmidler og at det har blitt gitt advarsler mot muligheten av økte negative effekter knyttet til eksponering. Spesielt er det yrkesgruppen renholdere som eksponeres ved bruk av forskjellige typer såper, kjemikalier og rengjøringsmidler.

– Vi vet at innånding av kjemikalier kan være helseskadelig, og effektene som har vært sett i forbindelse med renholdsspray finner sted i bronkiene eller andre deler av lungene har forsker Raymond Olsen ved STAMI utalt.

Sunn fornuft

Et søk på nettet gir deg raskt en oversikt over konsekvenser på eksponering. Skremmende fakta. Det dreier seg mye om sunn fornuft og riktig bruk. Uansett hva slags kjemikalier en bruker må en hele tiden være på vakt. En trenger ikke en doktorgrad for å forstå at løsemidler som blir brukt på en sprayflaske er farlig – her snakker vi giftig luft!

Kyndig hjelp

Våre konsulenter kan gi deg kyndig hjelp. Teamet med erfarne personer har klassifisert aerosol produkter i 20 år og hjelper produsenter med å levere godkjente sikkerhetsdatablader og etiketter med informasjon om farer og håndtering. I programvaren SafeUse kan en også holde en ryddig oversikt i et eksponeringsregister over ansatte som bruker farlige kjemikalier i hverdagen.