Eksponeringsregister

SafeUse eksponeringsregister er et enkelt og brukervennlig system for å ivareta kravene til å føre personregister for eksponering for dine ansatte. Systemet ivaretar automatisk historikken på dine registreringer slik at du enkelt kan følge lovkravene om oppbevaring av historikk i 40-60 år.