SafeUse App på telefon og nettbrett

I SafeUse App får du tilgang til stoffkartoteket og annet innhold du har lagret, også uten nettilgang.