SafeUse produktegenskaper

SafeUse stoffkartotek er tilpasset deg som er opptatt av brukervennlighet, enkelthet og tidsbruk i hverdagen.  Stoffkartoteket er utviklet gjennom tett samarbeid med markedet gjennom 20 år, og er i dag i bruk hos virksomheter og foretak i alle størrelser. Systemet passer like godt for et stort oljeselskap, et verksted med 3 ansatte, et tannlegekontor, en fylkeskommune eller produksjonsbedrift.

Organisasjonsoversikt


SafeUse stoffkartotek gir deg mulighet til å organisere din bedrift slik som du ønsker. Systemet er bygget opp med en mappestruktur som gjør det enkelt å bygge opp stoffkartoteket med en lokasjonsstruktur og gi mappene de betegnelsene som din bedrift ønsker.

Systemet gir deg mulighet til å legge til flere lokasjoner og mapper, slette eller redigere eksisterende når du selv skulle ønske det. Det gjør at SafeUse stoffkartotek enkelt lever med utvikling og forandringer i din bedrift. Det er ingen begrensing eller tilleggskostnader for antall lokasjoner og mapper.

Prøv gratis demo »

Brukere og rettigheter


SafeUse stoffkartotek gir din bedrift mulighet til å legge til rette for brukertilpassede tilganger. Med det menes at du kan definere hva hver enkelt bruker eller brukergruppe skal ha tilgang til. Det gjør at det er enkelt å tilpasse hva hver bruker skal se og gjøre. Fleksibel tilpassing gir økt brukervennlighet. Det er ingen begrensing eller tilleggskostnader på antall brukere din bedrift ønsker å ha. Det er enkelt å gjøre endringer ved å legge til eller slette brukere.

SafeUse stoffkartotek kan også integreres med intranett, ERP systemer, HMS systemer eller andre systemer som din bedrift ønsker at dokumentasjon skal være tilgjengelig i.

Prøv gratis demo »

Risikovurdering


I SafeUse stoffkartotek finner du en egen løsning hvor du kan risikovurdere alle dine kjemikalier i din virksomhet. Risikovurderingen veileder deg på en enkel og god måte gjennom prosessen med å risikovurdere dine kjemikalier. Risikovurderingsmodulen gir din bedrift mulighet til å risikovurdere dine kjemikalier ulikt ut ifra bruksmåte og ut ifra hvilken lokasjon eller område du har i bruk kjemikalie.

Prøv gratis demo »

Søk og rapporteringsmuligheter


I SafeUse stoffkartotek er det både et enkelt og avansert søk. Det er også rapportmuligheter ettersom hva slags type bruker du er og hva slags rapporter du ønsker å ta ut. I enkelt søk og rapportmodul henter du ut dokumentasjon som du trenger i arbeidshverdagen. Dette for å sikre at ditt arbeid skjer forsvarlig og i henhold til sikkerhetsdatablad og i forhold til bedriftens rutiner.

I avansert søk og rapportmodul kan det hentes ut avanserte rapporter på bedrift og lokasjonsnivå. Alle datautrekk kan eksporteres over i Excel, Word eller PDF slik at du kan jobbe videre med innholdet etter behov.

Prøv gratis demo »

Videoopplæring for alle ansatte


I SafeUse stoffkartotek vil alle brukere ha tilgang til egen meny for video opplæring. Videoene er tilgjengelig på norsk og engelsk. Her kan alle brukere se og lære om:

  • Hvordan lese og bruke et sikkerhetsdatablad
  • Hvordan bruke SafeUse stoffkartotek
  • Hvordan risikovurdere dine kjemikalier
  • Hvordan søke og koble sikkerhetsdatablader i systemet.

Prøv gratis demo »

Årlig oppdatering og oppfølging:


Som kunde av SafeUse stoffkartotek får du årlig oppfølging og innhenting av siste tilgjengelig sikkerhetsdatablad fra dine leverandører. Det betyr at din bedrift vil spare tid og ressurser på å følge opp arbeidet med å holde ditt stoffkartotek oppdatert. SafeUse sitt team vil årlig være i dialog med dine leverandører for å innhente siste utgave av sikkerhetsdatabladet og deretter legge inn ny versjon i ditt stoffkartotek

Som kunde i SafeUse stoffkartotek får du egen kontaktperson som har ansvar for årlig oppfølging og deg som kunde. Du vil årlig bli fulgt opp av din kontaktperson, ha gjennomgang på status og nye muligheter i SafeUse stoffkartotek.

Prøv gratis demo »