Vær oppmerksom og hold pusten!

Den første sprayboksen eller aerosolbeholder, som det heter på fagspråket, ble patentert allerede i 1927. Og det av den norske ingeniøren Erik Rotheim. Flasken ble også patentert i USA og senere solgt for billige 100.000 til et amerikansk selskap.

I dag bruker vi sprayflasker hjemme og på jobben, enten til vindusvasken eller WD-40 aka «verktøykasse på boks». Det er enkle produkter å bruke som ofte gir gode resultater.

Helsefarlig innhold

Norge har en egen forskrift fra 1996 om aerosolbeholdere. Formålet er å sikre at aerosolbeholdere konstrueres, produseres, fylles, kontrolleres og merkes på en forsvarlig måte. Slik forbygges skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Men hjelper det å ha egne forskrifter?

En artikkel fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at nye sprayflaskedyser brukt til profesjonell rengjøring kan redusere renholderes eksponering for farlige stoffer med mer enn 90 prosent. Dette kan ha betydning for mer enn 55.000 ansatte i renholdsbransjen. Bra, her kan teknologien hjelpe med å redusere eksponeringen.

Rapporten sier videre at det har vært en eksplosiv økning i bruk av spraybaserte rengjøringsmidler og at det har blitt gitt advarsler mot muligheten av økte negative effekter knyttet til eksponering. Spesielt er det yrkesgruppen renholdere som eksponeres ved bruk av forskjellige typer såper, kjemikalier og rengjøringsmidler.

– Vi vet at innånding av kjemikalier kan være helseskadelig, og effektene som har vært sett i forbindelse med renholdsspray finner sted i bronkiene eller andre deler av lungene har forsker Raymond Olsen ved STAMI utalt.

Sunn fornuft

Et søk på nettet gir deg raskt en oversikt over konsekvenser på eksponering. Skremmende fakta. Det dreier seg mye om sunn fornuft og riktig bruk. Uansett hva slags kjemikalier en bruker må en hele tiden være på vakt. En trenger ikke en doktorgrad for å forstå at løsemidler som blir brukt på en sprayflaske er farlig – her snakker vi giftig luft!

Kyndig hjelp

Våre konsulenter kan gi deg kyndig hjelp. Teamet med erfarne personer har klassifisert aerosol produkter i 20 år og hjelper produsenter med å levere godkjente sikkerhetsdatablader og etiketter med informasjon om farer og håndtering. I programvaren SafeUse kan en også holde en ryddig oversikt i et eksponeringsregister over ansatte som bruker farlige kjemikalier i hverdagen.